ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย

0
235

อุบลฯ โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย


วันที่ 19 ต.ค.2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งได้เกียรติจาก พระคุณเจ้า พระปัญญาวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม พระครูโกศลวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดกลาง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดอุบล, พระครูภัทรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดปลาดุก เจ้าคณะตำบลไร่น้อย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ
นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2562 ครั้งนั้น โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยและโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดทำศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประสบภัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ EM
โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , โรงเรียนศรีแสงธรรม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , เทศบาลนครอุบล , เทศบาลเมืองวารินชำราบ และโรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี ได้ดำเนินการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย ในนาม 7 สถาบันรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น แกนลอนบรรจุน้ำยา จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11อุบลราชธานี และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน,อสม.จากศูนย์สุขภาพ ชุมชน โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ทำการผลิต EM น้ำ จำนวน 20,000 ลิตร และ ผลิต EM ballจำนวน 4,000 ก้อน โดยได้ทำการผลิตมาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันพร้อมที่จะทำการ แจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว และจะทำการผลิตต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่มีสนใจ สามารถสนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากองทุนศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อดำเนินการผลิตจุลินทรีย์ช่วยเหลือพี่น้อง ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here