ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผนึกกำลัง! สภท. ยืน1ใน24 องค์กร จับมือ MOU ป.ป.ช. ต้านทุจริต นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) เป็น 1 ใน 24 องค์กร ร่วมบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต ครั้งที่3 กับ ป.ป.ช. ท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก

0
803

ผนึกกำลัง! สภท. ยืน1ใน24 องค์กร จับมือ MOU ป.ป.ช. ต้านทุจริต นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) เป็น 1 ใน 24 องค์กร ร่วมบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต ครั้งที่3 กับ ป.ป.ช. ท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก

อีกความสำเร็จของการต่อต้านการทุจริตที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ (20 ส.ค. 63) นางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ
กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) พร้อมทั้งสมาคม ,มูลนิธิ ,หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง รวม 24 องค์กร ณ ห้องนนทบุรี1 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here