ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผวจ.อุบลฯ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 6 หลัง

0
926

ผวจ.อุบลฯ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 6 หลัง


เมื่อวันที่ 26สิงหาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม นายอำเภอเดชอุดม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 6 หลัง ในพื้นที่อำเดชอุดม ได้แก่ บ้านตามโครงการพระศรีสุระ-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม (บ้านเจ้าเมือง) จำนวน 2 ราย คือ นางทองคำ ศรีสุข อยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 นางยืน ด้วงโสภา อยู่บ่านบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 และบ้านผู้ว่าฯ ปันสุข (พชอ.ยิ้ม) นายนายธนวัฒน์ รัชตศิริไพศาล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาเจริญ และมอบบ้านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ นางไพวรรณ แก้วยอดคง บ้านโนนหนองค้า บ้านเลขที่ 162 ตำบลโพนงาม นายประกอบ วิเศษรอด อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 6ตำบลโพนงาม และนางอนงค์ศรี ทองเกิด อยู่บ้านเลขที่ 24 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การดำเนินการก่อสร้างของบ้านชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 3 หลัง และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาเจริญ ตำบลโพนงาม และประชาชน และเทศบาลในพื้นที่สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนทั้ง 6 ครัวเรือน.

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here