ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เพชรบูรณ์ จัดประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) หนึ่งเดียวของอำเภอชนแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา กว่า 50 ปี พร้อมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กว่า 3,000 ชุด

0
537

เพชรบูรณ์ ประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) หนึ่งเดียวของอำเภอชนแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา กว่า 50 ปี พร้อมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กว่า 3,000 ชุด


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุย ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล ประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุย ร่วมกับ มูลนิธิสันติ พร้อมพัฒน์ และพี่น้องประชาชนชาวตลาดดงขุย จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) หนึ่งเดียวของอำเภอชนแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา กว่า 50 ปี โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งยึดถือตามประเพณีความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน ทั้งฝ่ายจีนนิกาย และอานัมนิกาย ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ตามคติความเชื่อของชาวจีน
โดยมี นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) พร้อมทั้ง นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมแจก เครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ยาสามัญประจำบ้าน สบู่ น้ำมันพืช ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน และน้ำดื่ม ฯลฯ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อเป็นกุศลทาน แก่ผู้ให้ และผู้ได้รับ ถือเป็นบุญใหญ่ของทุกคน ในการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ในช่วง สถานการณ์โควิด-19 ที่หลายคนยังได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้ ค่าครองชีพ
สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 นี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการเถ่านั้ง ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้พร้อมใจกันบริจาคทุนทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดหาเครื่องไหว้ จัดหาอาหาร และ จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน มาแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้ว ยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ทุกครัวเรือน อีกทางหนึ่งด้วย

สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ เพชรบูรณ์ข่าว/ภาพ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here