ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

0
431

วันที่ 10มีนาคม 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 2 และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 6 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จากเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยมีเป้าหมายมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”

นายธนากร คนเพียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชานุมาน กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ช่วยสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดให้แก่โรงพยาบาลฯ และตอบสนองความมุ่งมั่นของโรงพยาบาล ที่ต้องการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า โดยหลังจากที่ได้ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แล้วพบว่าค่าไฟของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ทำให้สามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ส่งเสริมงบประมาณของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และสามารถขยายความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน”

นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลชานุมาน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และส่งมอบระบบโซล่าเซลล์พร้อมสนับสนุนค่าบำรุงรักษาระบบรายปี เพื่อให้โรงพยาบาลชานุมานได้ใช้พลังงานสะอาด และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการของโรงพยาบาล ทำให้เพิ่มโอกาสในการได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ กล่าวปิดท้ายว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการนำเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อประหยัดพลังงาน โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์’ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
• โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
• โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
• โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
• โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here