ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#รองผู้ว่าอุบลฯเปิดโครงการ “การรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย” ณ คอกควายศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ

0
671

รองผู้ว่าอุบลฯเปิดโครงการ “การรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย” ณ คอกควายศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานราชการ และเครือข่ายศิลปิน ได้จัดทำโครงการ “การรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย” โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ คอกควายศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้โครงการ “การรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย” จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัยเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมเชิง ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 และการจัดแสดงผลงานศิลปะจากการอบรม ร่วมกับการจัดแสดงผลงานศิลปะ ร่วมสมัยของ อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 ณ คอกควาย ศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจาก เครือข่ายศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับคอกควายศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสานเกียรติยศรางวัล “ครูยิ่งคุณ ” ได้เปิดเป็นพื้นที่ แหล่งเรียนเรียนรู้ผลงานด้านศิลปะ จากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 40 ปี ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้เข้าเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางศิลปกรรม ตลอดจนใช้องค์ความรู้ในการใช้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัยเป็นฐานในการต่อยอด พัฒนากระบวนการระบบวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตและนอกจากนั้นนายกำพล สิริตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ วิทยากร ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และเครือข่ายศิลปิน นักเรียน และนักศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here