ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตร Young F.T.I. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

0
771

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตร Young F.T.I. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Young F.T.I. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนายถาวร ทองเถาว์ ประธานกลุ่มสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธรและ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติเห็นชอบ จัดโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตภาคอีสานตอนล่าง 2 ใช้ชื่อโครงการคือ “Young F T I #อิสานตอนล่าง 2” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพการทำงานสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งได้เรียนรู้ ผ่านการอบรม การสัมมนา การศึกษางานจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร รวมถึงผู้ข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันและเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยสมาชิกผู้เข้าอบรมเป็นนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 และบุคคลอื่นที่สนใจ เข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน
สำหรับการอบรมมีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และปิดโครงการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here