ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัล เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

0
1062

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัล เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ได้จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประเภท “ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยม” ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป จังหวัดอุบลราชธานี

การยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ และสื่อสารการอ่านเพื่อการเรียนรู้มีความทันสมัย และสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ และให้เกิดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านที่เป็นรูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคและชุมชนเมือง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 รอบที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จำนวน 10 จังหวัด และคัดเลือกให้เหลือ 5 จังหวัด และจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประเภท”ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยม” ประจำปี 2562
นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี) กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเรียนรู้ให้บุคคล ชุมชน และสังคมให้มีลักษณะเป็นเมืองนักอ่าน “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” และภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนได้ผลักดันเป็นวาระของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นปี่ที่ 12 แล้ว โดยมีความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสื่ออื่นๆ จนทำให้จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราการอ่านหนังสือมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ จากผลสำรวจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here