ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.ราชภัฎอุบลฯจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย

0
84

ม.ราชภัฎอุบลฯจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เน้นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้เชิญสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ เน้นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19
ผศ.ดร.เสริฐ เขียนนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่า จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เห็นความสําคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น ได้รับความรู้จาก ผลงาน การวิจัยและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย เพื่อนําวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นเวทีให้เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พัฒนาทักษะ กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และกล้าแสดงออก

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here