ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ตำรวจนครบาลร่วมกับ กต.ตร.กทม.จัดแสดงมุทิตาจิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

0
581

ตำรวจนครบาลร่วมกับ กต.ตร.กทม.จัดแสดงมุทิตาจิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.กองบัญชาการตำรวจนครบาล ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) พร้อมทั้งจัดแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตการรับราชการตำรวจ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) ซึ่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) นำโดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.
และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) นำโดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) ร่วมเป็นประธานจัดงานฯ โดยมี พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. (เป็นแม่งานหลักในการจัดงานครั้งนี้), พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น., ผบก.น.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล, คณะ กต.ตร.กทม., คณะอนุ กต.ตร., คณะ กต.ตร.สน., เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมในพิธี ณ ห้อง ULTRA ARENA ชั้น 6 SHOW DC พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยเมื่อ เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ประธานในพิธี) เดินทางมาถึง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., คณะ รอง ผบช.น. และ ประธานการจัดงาน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) พร้อมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม. ให้ต้อนรับและ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน กับ คณะ กต.ตร.กทม. และเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่จัดแสดงของแต่ละ บก. และ ภาพปฏิบัติผลงานของ ผบ.ตร.
จากนั้นเวลา 14.00 น. เริ่มพิธีการ / มอบของที่ระลึก
– ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) กล่าววัตถุประสงค์ของงาน ว่า ในวันนี้
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ปี 2549 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ/ หรือ คณะ กต.ตร. โดยมีรูปแบบที่ให้ภาคประชาชนปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ กองบัญชาการ / กองบังคับการ / สถานีตำรวจ
ในกิจการงานตำรวจ 6 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชำชน
3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.ด้านการจราจร
5.ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ
6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์
ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร หรือ กต.ตร.กทม. ซึ่งได้เลือกตั้ง
คณะ กต.ตร.ภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกับ คณะ กต.ตร.ภาคตำรวจ
และหน่วยราชการ โดยมีการร่วมมือปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่ำงดีเสมอมา และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เรื่อยมา อีกทั้งยังมี กต.ตร.อีกหลายท่านที่ทุ่มเทเสียสละแรงกาย ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีในวันนี้ ได้ชมบอร์ดผลงานทั้ง 6 ด้าน ที่คณะ กต.ตร.ภาคประชาชนได้ร่วมมือ
กับ คณะ กต.ตร. ภาคตำรวจปฏิบัติงานสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจช่วยเหลือกันและกันจนสัมฤทธิ์ผลที่ดีวันนี้จึงจัดให้มีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ
คณะ กต.ตร.ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งในระดับ
กองบังคับการและสถานีตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องคุณงามความดี ที่
ได้ทำงานร่วมกันมา เป็นขวัญกำลังใจ และความซาบซึ้งใจของคณะ กต.ตร. ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
อันเป็นพลังใจของพวกเรา กต.ตร. ที่จะขับเคลื่อน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการทำงานตามภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยความร่วมมือ
กับพี่น้องข้ำราชการตำรวจให้สำเร็จลุล่วงต่อไป และเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในชุมชน ในสังคมตลอดไป
และวันนี้ถือเป็นวันดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในคุณงามความดี แด่ ท่าน พล.ต.อ. จักรทิพย์
ชัยจินดำ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น
– เปิดเพลงคนดีไม่มีวันตาย
– ชมวิดีทัศน์ ประวัติผลงาน ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อแสดงมุทิตาจิตชื่นชมผลงานการปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ
– จัดมีการแสดงโขน ชุด “ยกรบ”
– พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. แสดงมุทิตาจิตโดย มอบของที่ระลึกแด่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
– ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) แสดงมุทิตาจิตโดย
มอบของที่ระลึกแด่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
– ผบ.ตร. มอบของที่ระลึก แด่ กต.ตร.กทม./ อนุ กต.ตร.บก.น.1-9
– ผบ.ตร.และ คณะมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ กต.ตร.สน. 88 สน.จากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผบ.ตร./ประธานการพิธีมอบเกียรติบัตรฯ
และคำกล่าวขอบคุณ ว่า
“ขอขอบคุณท่าน กต.ตร.กทม. อนุ กต.ตร.บก.น.1-9 กต.ตร.สน. ทั้ง 88 สน.ที่มีผลการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ที่ได้รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันนี้ เพราะพวกท่านถือเป็นส่วนสำคัญ ในการเชื่อมโยงและแสวงหาความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ การดำเนินโครงการ กต.ตร.พบประชาชน ซึ่งบริหารจัดการโดย กต.ตร. และ ประชาชน โดยมีตำรวจเป็นพี่เลี้ยง ทำให้เกิดโครงการต่างๆ ในกิจการตำรวจทั้ง 6 ด้าน ที่สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
และขอชื่นชมถึงความเสียสละของ กต.ตร. ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับทางราชการมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กต.ตร. ทุกท่าน จะยังคงช่วยสานต่ออุดมการณ์แห่งการมีส่วนร่วมเหล่านี้ต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไปเป็นอย่างดี ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลจักรวาล พร้อมบุญญาธิการของพระบุรพกษัตริย์แห่งสยาม โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายประสบความสุข ความเจริญ สำเร็จกิจการงานทีมุ่งหวัง ให้สมปรารถนาทุกประการเทอญ”15.30 น. ปิดประชุม / เปิดเพลงขวัญดาว / ทักทาย กต.ตร. ที่มาร่วมงาน / เสร็จพิธี

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here