ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สกศ. ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมพลิกโฉมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม DOE “คนไทยแชร์ Super Ideas…ผ่าน Social Media เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ

0
571

สกศ. ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมพลิกโฉมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม DOE คนไทยแชร์ Super Ideas…ผ่าน Social Media
เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ”

วันที่ 3 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นของคณะทำงานที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) บริษัทอินฟูลเอนเซอร์ จำกัด บริษัทอินสครู จำกัด บริษัทเอ็ดไวซอรี่ จำกัด สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการประสานความรว่มมือ ระหว่างคน 3 รุ่น ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของประเทศในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการ “คนไทยแชร์ Super Ideas…ผ่าน Social Media เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ” โดยมีแนวคิด….คนไทยทุกคน คือ ผู้เล่น (players) และผู้ประเมิน ใครมีดี ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกสามารถร่วมพลิกโฉมการศึกษาได้ โดยแชร์คลิปกิจกรรมหรือแนวคิด (ideas) ที่ท่านคิดว่า Wow! เข้าเวทีแบ่งปัน โดยภาครัฐจะทำหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก…
ศาสตราจารย์ สุพจน์ หารหนองบัว กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสร้างความตระหนักรู้ สร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมการศึกษาชาติ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ และผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อรวบรวมวิธีการสอนแบบไม่ป้อนความรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้เอง และวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชน/พื้นที่รอบโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

โดยนำร่อง 3 กิจกรรม ดังนี้
1) สร้างคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
3) ใช้ชุมชน/พื้นที่รอบโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ

นายอรรถการ ตฤษณารังสี กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวต้องการผู้รู้ที่มีจิตอาสา จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อมาแบ่งปันเทคนิคการสอนที่ดี ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้ เป็นครูหรือผู้สอนที่ทำด้วยใจ เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือแบ่งปันไอเดียได้ทาง www.inskru.com โดยติดแฮชแท็ก #DOE หรือ Facebook กลุ่ม “พลิกโฉมการศึกษา”

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here