ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่บริการประชาชน รับซ่อมและสอนอาชีพฟรี ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

0
798

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่บริการประชาชน รับซ่อมและสอนอาชีพฟรี ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือ กับโรงเรียนบ้านท่าช้าง และ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ. สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐในการผลิต และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ร่วมกันอย่างยั่งยืน
สำหรับโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน 2 จุดด้วยกันคือ จุดที่ 1 ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2563 และจุดที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2,4-6 กันยายน 2563 ด้วยการซ่อมแซมและบริการให้คำแนะนำการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในครัวเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมสร้างอาชีพเสริม ด้วยการสอนการทำน้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างรถ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ เป็นต้น พร้อมด้วยสอนการทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัย อีกทั้งสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนมีความรู้ สามารถต่อยอดนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้อีกทางหนึ่งด้วย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here