ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พระเทพศาสนาภิบาล นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

0
497

พระเทพศาสนาภิบาล นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

5 กันยายน 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 <จังหวัดตราด>

~ พระเทพศาสนาภิบาล
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

•คณะกรรมการ ส่วนกลาง
ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ
วัดตากฟ้า
~ พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ
~ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร
~ พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ฯ

•คณะกรรมการ ประจำหนกลางที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพปริยัติโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
~ พระปริยัติธาดา วัดกัลยาณมิตร
~ พระวิสิฐคณาภรณ์ วัดมงคลชัยพัฒนา
~ พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี
~ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม
~ พระมหาประกอบ โชติปุญโญ วัดโชติทายการาม

<หมู่บ้านดังต่อไปนี้>
•ณ บ้านสลักคอก หมู่ 4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
•ณ บ้านเจ๊กแบ๊ หมู่ 3ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

•คณะสงฆ์จังหวัดตราด
~ พระบุรเขตธรรมคณี จจ.ตราด
~ พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ จอ.เกาะช้าง รก.จร.วัดวัชคามคชทวีป
~ พระครูสุเมธจริยาลังการ จต.เกาะช้าง
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบล พร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดตราด

•ฝ่ายบ้านเมืองมี
~ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
~ พ.ต.อ.กิตติ มาลีนวล ผกก.สภ.เกาะช้าง
~ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผอ.พอศจ.ตราด
~ ร.ท.สุรพล ช่วยชู หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ๖๑๕
~ นายสมคิด สายสังข์ กำนัน ต.เกาะช้างใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเจ๊กแบ๊
~ นางสาวอารีลักษณ์ ทัศมากร ผู้ใหญ่บ้านสลักคอก
พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และประชาชนร่วมพิธี.

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55ปี)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here