ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โครงการแผ่นดิน มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมอบสื่อการเรียนการสอนe-learningเฉลิมพระเกียรติให้กับศธ.มูลค่า7พันกว่าล้าน!

0
471

โครงการแผ่นดิน มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมอบสื่อการเรียนการสอนe-learningเฉลิมพระเกียรติให้กับศธ.มูลค่า7พันกว่าล้าน!


วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา14.00น.ที่ห้องประชุมราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ,นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานกสทช.,นายนิพนธ์ พลเสนประธานวิสาหกิจชุมชนโครงการแผ่นดินไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงนำโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนe-Iearningเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่

1.โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯระดับปฐมวัย/อนุบาล

2.โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯระดับประถมศึกษาปีที่1-6

3.โปรแกรมสื่อการการเรียนการสอนฯระดับมัธยมศึกษาปี1-6

4.โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯบทสนทนาภาษาอังกฤษ(conversation)ทุกระดับชั้นราคาชุดละ35,000บาทจำนวน4ชุดรวมเป็นเงิน140,000บาทต่อหนึ่งแห่งรวม56,515โรงเรียนแห่งละ140,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,912,100,000บาท(เจ็ดพันเก้าร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบOnlineเพื่อประโยชน์ของครู-นักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงเรียน-สถานศึกษาต่างๆที่จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนและไม่สามาถไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ได้เนื่องจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19โดยมีนายวราวิช กำภู ณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here