ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##PEA ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

0
188

PEA ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ณ.ลานเทียนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมเปิดโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เริ่มบริเวณถนนชยางกูร แยกปั๊มเอสโซ่ ถึง ถนนอุปราช แยกวงเวียนน้ำพุและบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมืองมีระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครอุบลราชธานี วงเงินลงทุนการก่อสร้าง จำนวน 264,696,931.44 บาท โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านโยธา 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านไฟฟ้า 146,566,759.83 บาท จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในเดือนกันยายน ด้วยวิธีดันท่อลอด Horizontal Directional Drilling (HDD) แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าและบ่อพักสาย จะอยู่บริเวณใต้ผิวจราจรและทางเท้า โดยจะวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำ ไปยังตู้มิเตอร์ และต่อไปยัง Service line เพื่อจ่ายไฟระบบแรงต่ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าคาดจะแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการจ่ายไฟฟ้าภายในเดือน พฤษภาคม 2564 และจะดำเนินงานปรับปรุงรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานีขออภัยประชาชนและผู้ใช้ไฟที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 1129 PEA CALL CENTERและนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวว่าการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในครั้งนี้ จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย มีความมั่นคงในการจ่ายไฟ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบสวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี สมกับที่ได้ชื่อว่าเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ต่อไป

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here