ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วย

0
865

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วย


เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พันตำรวจเอกชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วย และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สำหรับกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะร่วมมือในการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและกลุ่มเป้าหมายของกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านการฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษาต่อในคณะต่างๆในทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในด้านบริหารจัดการ และการดำเนินงานของกองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here