ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นักธุรกิจสาวใหญ่! ร้องสมาคมสื่อฯเงินหายจากบัญชี3ล้าน ทวงถามธนาคารกลับได้รับสำเนาพิพากษาศาลสั่งอายัดเงินเป็นเงินยืมและผิดสัญญาค้ำประกันทั้งๆที่เจ้าตัวไม่เคยกู้ยืมและทำสัญญาใดๆพร้อมเข้าแจ้งความเอาผิดกับธนาคาร

0
751

นักธุรกิจสาวใหญ่! ร้องสมาคมสื่อฯเงินหายจากบัญชี3ล้าน ทวงถามธนาคารกลับได้รับสำเนาพิพากษาศาลสั่งอายัดเงินเป็นเงินยืมและผิดสัญญาค้ำประกันทั้งๆที่เจ้าตัวไม่เคยกู้ยืมและทำสัญญาใดๆพร้อมเข้าแจ้งความเอาผิดกับธนาคารแล้ว

เมื่อวันที่16ก.ย.63ที่ผ่านมานางอุบล ชัยยะดอกไม้ อายุ60ปีอาชีพนักธุรกิจอยู่บ้านเลขที่807/332-333หมู่บ้านภุมรินต.คูคตอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีนำเอกสารเข้าร้องเรียนกับนายคฑาภณ สนธิจิตร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)-ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาตินายรินทร์ธนัน กอบคำรองนายกฯ-รองประธานฯโดยนางอุบลได้เปิดเผยว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายน57ได้มี น.ส.ศศิณา หรือ น.ส.ณุภาบงกช สุวรรณบุปผาหรือ สุวรรณอยู่บ้านเลขที่ 555 หมู่9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐได้เข้ามาติดต่อกับนางอุบล เพื่อจะนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการในธุรกิจของบริษัท โชเชียล แฟคเตอร์ อินดัสทรี จำกัด และได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับนางอุบลเพื่อสนับสนุนโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาทโดยนำเงินไปเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของ บริษัท โชเชียล แฟคเตอร์ อินดัลทรี จำกัด ใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 30 วันทำการ แล้วจะคืนเงินให้กับนางอุบลโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือสัญญากันไว้ แต่นางอุบลรับในหลักการดังกล่าวไม่ได้ จึงได้ตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้น น.ส.ศศิณาฯ ได้มาติดต่ออีกครั้งโดยเสนอให้นางอุบลนำเงินสดจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อไปดำเนินการด้านการเงินให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งนางอุบลเห็นว่าจำนวนเงินที่เสนอมา3ล้านบาท ตนเห็นว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปพอที่จะช่วยเหลือได้ประกอบกับความมีน้ำใจในการที่จะช่วย จึงได้ตอบตกลงไป โดยนางอุบล ชัยยะดอกไม้ ได้นำเงินสดจำนวน3 ล้านบาทตามที่ น.ส.ศศิณาฯได้ร้องขอมาและได้นัดพบกันที่โรงแรมไชน่า ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักถนนเสือป่า เพื่อตกลงแนวทางการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน หลังจากได้ขอสรุปแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนแล้วทั้งสองฝ่ายได้เดินทางมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานถนนเสือป่าโดยมีน.ส.ศศิณาฯ เป็นผู้พามาและแจ้งว่านายวีรพจน์ จันทรมานนท์ กับ ฝ่ายประสานงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทำงานอยู่ชั้นบนของธนาคารและได้ให้ น.ส.ศศิณาฯพานางอุบล ไปเปิดบัญชีในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.16 น. บัญชีเลขที่ 027 2 23796 6 ประเภทบัญชี ออมทัพย์ ด้วยเงินสดจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยพนักงานของธนาคารที่รับเงินในการเปิดบัญชีชื่อ คุณ ชาลินี จรวัฒนาพันธ์ สาขาสำนักถนนเสือป่า หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว นางอุบล ก็ไม่ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากเล่มที่เปิดจากทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับเพียงแต่สลิปการนำฝากเงิน โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งว่าเอกสารดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคารเท่านั้นประกอบกับตัวของนางอุบลก็มิได้มีความรู้และความเข้าใจในการทำตั๋วการเงิน เมื่อได้รับคำชี้แจงดังกล่าว จึงได้กระทำตามคำชี้แจงของทางพนักงานธนาคาร เนื่องจากนางอุบล ก็มีความตั้งใจอยากจะช่วยและเพื่อให้การทำงานสำเร็จและในเวลาเดียวกันนั้นทาง น.ส.ศศิณาฯ ได้มาเสนอต่อนางอุบล ว่าจะขอมีชื่อร่วมในบัญชีดังกล่าว บัญชีเลขที่ 027 2 23796 6 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งนางอุบล มีความตั้งใจและเชื่อถือในการทำงานของสถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงไปเมื่อทำรายการเพิ่มชื่อของ น.ส.ศศิณาฯ แล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารก็นำสมุดบัญชีเพิ่มชื่อน.ส.ศศิณาฯ และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าจะต้องนำไปเพื่อค้ำประกันในการออกตั๋วตราสาร P/N ในการรับรองข้อมูลหนี้ ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ทางน.ส. ศศิณาฯ ได้แจ้งมาว่าทางธนาคารนัดทำสัญญาค้ำประกัน จึงได้เดินทางไปที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักถนนเสือป่าและได้ทำสัญญาค้ำประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ทางธนาคารได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวซึ่งออกโดย นายวีรพจน์ จันทรมานนท์ เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อนามบริษัท โซเซียล แฟคเตอร์ อินดัสทรี จำกัด เลขที่ตั๋วสัญญา 244/2552 สาขาสำนักงานถนนเสือป่า ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 จำนวนเงิน 3 ล้านบาทให้แก่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยลงวันที่ 2 กันยายน 2552 ซึ่งเกินระยะเวลาที่ได้ตกลงในการเจรจาไว้ครั้งแรกที่ 30 วัน ทำการนับจากการเปิดบัญชีแล้ว และนางอุบลได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของบัญชีนี้มาโดยตลอด จึงได้รับทราบว่าในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีไปเป็นจำนวนเงิน 1,500,010 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสิบบาทถ้วน) ถัดมาวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีรายการถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน 1,507,492.98 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เป็นการตัดเงินหรือนำเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นางอุบล ป่วยหนักต้องพักรักษาตัวอยู่นาน จึงทำให้การติดตามเงินในบัญชีดังกล่าวขาดหายไป เมื่ออาการป่วยได้ทุเลาลงจึงได้ติดตามและถามจากทาง ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักถนนเสือป่า อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเป็นที่พอใจ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งให้นางอุบลมามาฟังคำชี้แจงในวันที่ 13 มกราคม 2563ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม เวลา 13.00น. จึงได้เดินทางไปตามวันและเวลาดั่งกล่าว และได้รับฟังคำชี้แจงว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกตัดไปตามสัญญาค้ำประกันพร้อมกับแสดง สำเนาคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ความแพ่งคดีหมายเลขที่ มย 465/2558 คดีหมายเลขแดงที่ มย 153/2559 และมีใบสำคัญคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของวันที่ 28 มีนาคม 2559 ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์คดีจึงถึงที่สุดรับรองสำเนาตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 39805 เลขที่ 146 ลงวันที่คัดสำเนาวันที่ 2 เมษายน 2561ซึ่งนางอุบล ชัยยะดอกไม้ได้กล่าวว่าตนไม่เคยไปกู้ยืมเงินและไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันใดๆกับใคร แต่จู่ๆทางธนาคารกลับมาแจ้งตนว่าเงินถูกอายัดไป ซึ่งล่าสุดตนได้ไปแจ้งความไว้กับพ.ต.ท.อริธัช อธิสุรีย์มาศ สว.สอบสวนสน.พลับพลาไชย1ให้ดำเนินคดีกับธนาคารกสิกรไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนโดยนางอุบลได้กล่าวว่าตนเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรใช้บัญชีก็หลากหลาย เป็นเพราะมีความเชื่อถือเชื่อมั่นและศัรทธาในองค์กรสถาบันการเงินของธนาคารกสิกรไทย แต่มีเหตุเกิดที่บัญชีเลขที่ 027 2 23796 6 เป็นบัญชีออมทัรพย์ สาขาสำนักถนนเสือป่าซึ่งเสียความรู้สึกและอยากให้ผู้บริหารธนาคารลงมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะต้องมีพนักงานธนาคารร่วมรู้เห็นและร่วมมือทำเป็นขบวนการในครั้งนี้แน่นอนขณะที่นายคฑาภณ สนธิจิตรนายกสมาคมฯได้กล่าวว่าหลังจากนี้จะพาผู้ร้องเรียนเดินทางเข้าพบกับผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยเพื่อให้สอบสวนหาความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาด้วย

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here