ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกด้านการร้องเพลง

0
233

สำนักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกด้านการร้องเพลง


ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ประจำปี 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเวทีให้เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงออกในกิจกรรมนันทนาการด้วยการประกวดร้องเพลง ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง โดยได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชน ทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะในการร้องเพลง และได้แสดงออกด้านนันทนาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ในสังคมปัจจุบันเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การพัฒนาจิตใจ และสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here