ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการ เอาแฮงสามัคคี โคกหนองนาหยุดท่วม หยุดแล้ง อย่างยั่งยืนด้วยบักจก สามัคคี และ กิจกรรม “จอบแรก ลงแขกสามัคคี” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

0
916

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการ เอาแฮงสามัคคี โคกหนองนาหยุดท่วม หยุดแล้ง อย่างยั่งยืนด้วยบักจก สามัคคี และ กิจกรรม “จอบแรก ลงแขกสามัคคี” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายเซฟอุบล ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการ เอาแฮงสามัคคี โคกหนองนาหยุดท่วม หยุดแล้ง อย่างยั่งยืนด้วยบักจก สามัคคี และการบริหารจัดการน้ำด้วยโคกหนองนา พร้อมจัดกิจกรรม “จอบแรก ลงแขกสามัคคี” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรม “จอบแรก ลงแขกสามัคคี” บนเนื้อที่ 2 ไร่ ภายในบริเวณโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา ณ ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22-29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู้ ร่างกายและจิตใจในการเป็นอาสาสมัคร เป็นกำลังหลักในการช่วยงานสาธารณะประโยชน์ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร และการพึ่งตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา การลงแปลงโคกหนองนา การบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here