ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาคมสื่อฯพาผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องเรียนธนาคาร?ทวงเงิน3ล้านหายจากบัญชีแบบปริศนา!

0
1763

สมาคมสื่อฯพาผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องเรียนธนาคาร?ทวงเงิน3ล้านหายจากบัญชีแบบปริศนา!

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา13.00น. นายคฑาภณ สนธิจิตรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)-ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติพร้อมผู้บริหารได้พานางอุบล ชัยยะดอกไม้อายุ60ปีอาชีพนักธุรกิจ อยู่บ้านเลขที่807/332-333หมู่บ้านภุมรินต.คูคตอ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยนายบุญมาก แก้วดวงตา ทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับธนาคารแห่งหนึ่ง? สาขาสำนักสีลม ถ.สีลมแขวง สุริยวงศ์ เขตบางรักจ.กทม.โดยนางอุบลฯผู้ร้องเรียนได้เปิดเผยว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี57ได้มี น.ส.ศศิณา หรือ น.ส.ณุภาบงกช สุวรรณบุปผาหรือ สุวรรณอยู่บ้านเลขที่ 555 หมู่9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐได้เข้ามาติดต่อกับตน เพื่อจะนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการในธุรกิจของบริษัท โชเชียล แฟคเตอร์ อินดัสทรี จำกัด และได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับตนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาทโดยนำเงินไปเปิดบัญชีธนาคาร?ในชื่อของ บริษัท โชเชียล แฟคเตอร์ อินดัลทรี จำกัด ใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 30 วันทำการ แล้วจะคืนเงินให้กับตนโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือสัญญากันไว้ แต่ตนรับในหลักการดังกล่าวไม่ได้ จึงได้ตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้น น.ส.ศศิณาฯ ได้มาติดต่ออีกครั้งโดยเสนอให้ตนนำเงินสดจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อไปดำเนินการด้านการเงินให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งตนเห็นว่าจำนวนเงินที่เสนอมา3ล้านบาท ตนเห็นว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปพอที่จะช่วยเหลือได้ประกอบกับความมีน้ำใจในการที่จะช่วย จึงได้ตอบตกลงไป โดยตนได้นำเงินสดจำนวน3 ล้านบาทตามที่น.ส.ศศิณาฯได้ร้องขอมาและได้นัดพบกันที่โรงแรมไชน่า ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับธนาคาร?สาขาสำนักถนนเสือป่า เพื่อตกลงแนวทางการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน หลังจากได้ขอสรุปแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนแล้วทั้งสองฝ่ายได้เดินทางมาที่ ธนาคาร?สาขาสำนักงานถนนเสือป่าโดยมีน.ส.ศศิณาฯ เป็นผู้พามาและแจ้งว่านายวีรพจน์ จันทรมานนท์ กับ ฝ่ายประสานงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทำงานอยู่ชั้นบนของธนาคารและได้ให้ น.ส.ศศิณาฯพาตน ไปเปิดบัญชีในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.16 น. บัญชีเลขที่ 027 2 23796 6 ประเภทบัญชี ออมทัพย์ ด้วยเงินสดจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยพนักงานของธนาคาร?ที่รับเงินในการเปิดบัญชีชื่อ คุณ ชาลินี จรวัฒนาพันธ์ สาขาสำนักถนนเสือป่า หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ตน ก็ไม่ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากเล่มที่เปิดจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร?ซึ่งได้รับเพียงแต่สลิปการนำฝากเงิน โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร?ได้แจ้งว่าสมุดเงินฝากดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคาร?เท่านั้น ประกอบกับตนเองก็มิได้มีความรู้และความเข้าใจในการทำตั๋วการเงิน เมื่อได้รับคำชี้แจงดังกล่าว จึงได้กระทำตามคำชี้แจงของทางพนักงานธนาคาร? เนื่องจากตน ก็มีความตั้งใจอยากจะช่วยและเพื่อให้การทำงานสำเร็จและในเวลาเดียวกันนั้นทาง น.ส.ศศิณาฯ ได้มาเสนอต่อกับตน ว่าจะขอมีชื่อร่วมในบัญชี027 2 237966นี้ด้วย โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งตนก็ มีความตั้งใจและเชื่อถือในการทำงานของสถาบันการเงินแห่งนี้อยู่แล้วจึงยอมให้น.สศศิณาฯมีชื่อร่วมในบัญชีดังกล่าวเมื่อทำรายการเพิ่มชื่อของ น.ส.ศศิณาฯ เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารฯก็นำสมุดบัญชีเพิ่มชื่อน.ส.ศศิณาฯ และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าจะต้องนำไปเพื่อค้ำประกันในการออกตั๋วตราสาร P/N ในการรับรองข้อมูลหนี้ ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ทางน.ส. ศศิณาฯ ได้แจ้งมาว่าทางธนาคาร?นัดทำสัญญาค้ำประกัน จึงได้เดินทางไปที่ธนาคาร?สาขาสำนักถนนเสือป่าและได้ทำสัญญาค้ำประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ทางธนาคาร?ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวซึ่งออกโดย นายวีรพจน์ จันทรมานนท์ เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อนามบริษัท โซเซียล แฟคเตอร์ อินดัสทรี จำกัด เลขที่ตั๋วสัญญา 244/2552 สาขาสำนักงานถนนเสือป่า ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 จำนวนเงิน 3 ล้านบาทให้แก่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยลงวันที่ 2 กันยายน 2552 ซึ่งเกินระยะเวลาที่ได้ตกลงในการเจรจาไว้ครั้งแรกที่ 30 วัน ทำการนับจากการเปิดบัญชีแล้ว และตนได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของบัญชีนี้มาโดยตลอดต่อมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2557ตนมาทราบว่าได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีไปเป็นจำนวนเงิน 1,500,010 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสิบบาทถ้วน) ถัดมาวันที่ 18 มีนาคม 2558ก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน 1,507,492.98 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นการตัดเงินหรือนำเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่ตนป่วยหนักต้องพักรักษาตัวอยู่นาน จึงทำให้การติดตามเงินในบัญชีดังกล่าวขาดหายไปต่อมาเมื่ออาการป่วยทุเลาลงตนจึงได้ติดตามและทวงถามจากทางธนาคาร?สาขาสำนักถนนเสือป่า อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร?ได้แจ้งให้ตนมาฟังคำชี้แจงของธนาคาร?ในวันที่ 13 มกราคม 2563ที่ธนาคาร?สาขาสำนักสีลม เวลา 13.00น.เมื่อถึงเวลานัดตนได้เดินทางมาฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร?โดยทางธนาคาร?ได้ชี้แจงว่าเงินถูกตัดไปตามสัญญาค้ำประกันพร้อมกับแสดง สำเนาคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ความแพ่งคดีหมายเลขที่ มย 465/2558 คดีหมายเลขแดงที่ มย 153/2559 โดย ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์คดีจึงถึงที่สุดรับรองสำเนาตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 39805 เลขที่ 146 ลงวันที่คัดสำเนาวันที่ 2 เมษายน 2561นางอุบลกล่าวว่าตนได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร?ว่าตนไม่เคยไปกู้ยืมเงินและไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันใดๆกับใคร แต่จู่ๆทำไม่ทางธนาคาร?กลับมาแจ้งตนว่าเงินถูกอายัดไปซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับตนโดยตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้น และหมายศาลตนก็ไม่เคยได้รับและตนก็จะไม่ยอมแน่ๆ จะสู้ให้ถึงที่สุด ขณะเดียวกัน ตนได้เข้าแจ้งความไว้กับพ.ต.ท.อริธัช อธิสุรีย์มาศ สว.สอบสวนสน.พลับพลาไชย1ให้ดำเนินคดีกับธนาคาร?และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในข้อหายักยอกทรัพย์ โดยนางอุบลยังได้กล่าวว่าการตัดเงินในบัญชีของตน โดนตัดวันที่29 ธันวาคม2557และวันที่18 มีนาคม2558และมีคำพิพากษาตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดในวันที่28มีนาคม2559เมื่อตรวจสอบวันและเวลาในการถอนเงินจากบัญชีพบว่ามีการถอนเงินออกก่อนวันที่ๆจะมีการฟ้องร้องตนและก่อนคำพิพากษาศาลจะมีคำพิพากษาตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดโดยครั้งแรกมีการนำเงินออกจากบัญชีก่อนประมาณ2ปีและครั้งที่2มีการนำเงินออกจากบัญชีก่อนประมาณ1ปีซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและมิชอบด้วยประการทั้งปวงทั้งๆที่ตนเป็นลูกค้าธนาคาร?แห่งนี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรใช้บัญชีก็หลากหลายเป็นเพราะมีความเชื่อถือเชื่อมั่นและศัรทธาในองค์กรสถาบันการเงินของธนาคาร? แต่มีเหตุเกิดที่บัญชีเลขที่ 027 2 23796 6 เป็นบัญชีออมทัรพย์ สาขาสำนักถนนเสือป่าซึ่งเสียความรู้สึกและอยากให้ผู้บริหารธนาคารลงมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะต้องมีพนักงานธนาคารร่วมรู้เห็นและร่วมมือทำเป็นขบวนการในการทุจริตครั้งนี้แน่นอนซึ่งถ้าทางธนาคาร?ไม่ออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้ตนก็จะเดินหน้าเรียกร้องหาความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกียวข้องต่อไป โดยการมายื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร?โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร?ได้มีการร้องขอกับทางนายกสมาคมฯให้งดการเสนอข่าวในเรื่องนี้ แต่ได้รับการปฎิเสธจากนายกสมาคมฯเพราะการเสนอข่าวในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องนำข่าวนี้มาเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบหาความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ถูกกระทำ ถ้าทางธนาคารฯคิดว่าบริสุทธิ์ก็ควรออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here