ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล

0
543

ป.ป.ส. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล

ป.ป.ส. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ติดตามผลการดำเนินงาน หารือหน่วยภาคีปรับกระบวนการทำงาน บูรณาการสามด้าน การปฏิบัติ ข้อมูล/ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสืบสวน
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปง. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส. และการประชุมครั้งนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด รวมทั้งการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายโครงสร้างและฐานการค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติด เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่าตั้งแต่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาคีข้างต้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ขึ้นมาอำนวยการปฏิบัติ และตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิบัติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงผลการปฏิบัติว่าใน 3 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน – มิถุนายน 2563) มีการปฏิบัติการของทั้งสองคณะทำงานโดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติการในลักษณะปูพรมทั่วประเทศ ด้วยการปิดล้อมตรวจค้น ขยายผลจับบุคคลที่เป็นตัวการสำคัญหรือผู้บงการอยู่เบื้องหลัง และบุคคลตามหมายจับ ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด 48 เครือข่าย และจับผู้ต้องหา 1,374 คน นำไปสู่การยึดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดได้ 1,881 รายการ จำแนกมูลค่าได้ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 รวม 70 ล้านบาท เดือนพฤษภาคม 2563 รวม 135.29 ล้านบาท และเดือนมิถุนายน 2563 รวม 330.48 ล้านบาท ปฏิบัติการใน 3 เดือนยึดทรัพย์สินได้รวม 535.77 ล้านบาท นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบธุรกรรมต้องสงสัยอีกกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดได้ ก็จะมีการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการใช้มาตรการทางภาษี เข้าดำเนินการ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานในระยะต่อไปว่า ที่ประชุมได้หารือและเห็นร่วมกันปรับกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในระยะต่อไปว่าต้องให้มีความกระชับชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติการ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และด้านการใช้เทคโนโลยีการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดให้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการจัดตั้ง Joint Task Force ขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ส. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทุ่มเท เสียสละในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณท่าน พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้ว ยังมีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันมาจากปัญหายาเสพติด จึงขอให้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน และขอให้พี่น้องประขาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพราะลำพังหน่วยงานราชการไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างน้อยก็ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีพฤติกรรรมที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งให้ข้อมูลได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.”

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

ภาพ-ข่าว : กฤษติน นิลมานนท์ ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here