ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ.วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

0
779

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.)
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พ.ต.อ. สุรศักดิ์ สุรินท์แก้ว ผู้กำกับการ กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผกก.คธม.บช.ทท.) และ พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผกก.1 บก.ทท.1) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจและ ประชาชน จำนวน 100 นาย โดยมี
พ.ต.ท.รัชพล รุ่งกิตติวรกุล รอง ผกก.คธม.บช.ทท., พ.ต.ท.อลงกรณ์ กาญจนวรางกูร สว.กก.คธม.บช.ทท., นายรณรงค์​ ชีวินสิริอำนวย
นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน , ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (คธม.บช.ทท.) , ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ( บก.ทท.1)
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน , เจ้าหน้าที่เขตพระนคร , เจ้าหน้าที่วัด และ อาสาตำรวจฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพี้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here